KEYWORD_1 KEYWORD_2
KEYWORD_3
Công nhận các danh hiệu thi đua chất lượng cao ngành Xây dựng đợt 1 năm 2009

Ngày 05/10, Ban chỉ đạo Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng - Bộ Xây dựng đã có Quyết định 972/QĐ-BCĐCLC về việc công nhận các danh hiệu thi đua chất lượng cao Ngành Xây dựng đợt 1 năm 2009 gồm: 09 công trình đạt Huy chương vàng chất lượng cao; 01 công trình đạt Bằng chất lượng cao. Dưới đây là danh sách các công trình đạt danh hiệu thi đua chất l­­­ượng cao ngành Xây dựng đợt I - năm 2009.

 

Các công trình xây dựng đư­­­ợc công nhận đạt Huy chương vàng chất lượng cao:

1. Siêu thị Coopmart Biên Hòa.

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và kinh doanh nhà Sài Gòn.

2. Nhà Điều hành và làm việc H2 – Học viện Kỹ thuật quân sự.

Đơn vị thi công: Công ty TNHN nhà nước một thành viên Đầu tư xây lắp và thương mại 36 – Tổng công ty Thành An.

3. Nhà Warehouse New Sankyu Việt Nam.

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Vinaconex 6 – Tổng công ty cổ phần Vinaconex.

4. Tòa nhà Căn hộ Atlanta Residences.

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Sông Đà 1– Tổng công ty Sông Đà.

5. Tu bổ, tôn tạo kiến trúc – nghệ thuật di tích đình Đình Bảng.

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hóa Trung ương.

6. Trung tâm Phát hành – In – Xuất bản giáo dục

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng HCM – Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.

7. Trung tâm Thương mại dịch vụ Minexport.

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Xây dựng số 2 – Tổng công ty cổ phần Vinaconex.

8. Tu bổ, tôn tạo Đền Thượng – Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ.

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hóa Trung ương.

9. Văn phòng Trung tâm Phát triển tại Công ty cổ phần Tae Kwang Vina Industrial

Đơn vị thi công: Xí nghiệp xây dựng số 9 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp, Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

 Các công trình xây dựng đ­­­­ược công nhận đạt Bằng chất lượng cao:

1. Đường giao thông ven sông Lam (Gói thầu Đ9 Km 20+00 – Km 21+ 141.25)

 Đơn vị thi công: Tổng công ty cổ phần Xây dựng đầu tư phát triển đô thị, tỉnh Thanh Hóa.

Các công trình xây dựng đư­­­ợc công nhận đạt Huy chương vàng chất lượng cao:

1. Siêu thị Coopmart Biên Hòa.

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và kinh doanh nhà Sài Gòn.

2. Nhà Điều hành và làm việc H2 – Học viện Kỹ thuật quân sự.

Đơn vị thi công: Công ty TNHN nhà nước một thành viên Đầu tư xây lắp và thương mại 36 – Tổng công ty Thành An.

3. Nhà Warehouse New Sankyu Việt Nam.

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Vinaconex 6 – Tổng công ty cổ phần Vinaconex.

4. Tòa nhà Căn hộ Atlanta Residences.

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Sông Đà 1– Tổng công ty Sông Đà.

5. Tu bổ, tôn tạo kiến trúc – nghệ thuật di tích đình Đình Bảng.

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hóa Trung ương.

6. Trung tâm Phát hành – In – Xuất bản giáo dục

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng HCM – Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.

7. Trung tâm Thương mại dịch vụ Minexport.

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Xây dựng số 2 – Tổng công ty cổ phần Vinaconex.

8. Tu bổ, tôn tạo Đền Thượng – Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ.

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hóa Trung ương.

9. Văn phòng Trung tâm Phát triển tại Công ty cổ phần Tae Kwang Vina Industrial

Đơn vị thi công: Xí nghiệp xây dựng số 9 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp, Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

 Các công trình xây dựng đ­­­­ược công nhận đạt Bằng chất lượng cao:

1. Đường giao thông ven sông Lam (Gói thầu Đ9 Km 20+00 – Km 21+ 141.25)

 Đơn vị thi công: Tổng công ty cổ phần Xây dựng đầu tư phát triển đô thị, tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 972/QĐ-BCĐCLC.

Bài viết liên quan
Ngày 13/7, Ban chỉ đạo Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng - Bộ Xây dựng đã có Quyết định 732/QĐ-BCĐCLC về việc công nhận công trình Cầu Pá Uôn đạt Huy chương vàng chất lượng cao Ngành ...


KEYWORD_3