KEYWORD_1 KEYWORD_2
KEYWORD_3
Ngày 05/10, Ban chỉ đạo Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng - Bộ Xây dựng đã có Quyết định 972/QĐ-BCĐCLC về việc công nhận các danh hiệu thi đua chất lượng cao Ngành Xây dựng đợt 1 năm 2009 gồm: 09 công ...


Ngày 13/7, Ban chỉ đạo Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng - Bộ Xây dựng đã có Quyết định 732/QĐ-BCĐCLC về việc công nhận công trình Cầu Pá Uôn đạt Huy chương vàng chất lượng cao Ngành ...


KEYWORD_3